CALENDARI CURS 2021-22

 

FESTES LOCALS

7 DESEMBRE

17 GENER 

 

DIES NO LECTIUS APROVATS PEL CONSELL ESCOLAR

11 OCTUBRE

25 FEBRER