CALENDARI ESCOLAR

Els dies NO LECTIUS aprovats per Consell Escolar són: 13 d'octubre de 2023, 29 i 30 d'abril de 2024.

Festiu municipal: 17 de gener.